Jndled»ing .
% • .
cm de fleste Narurens Gaver , ihvor ypperlige de end ere , ffien - keö Mennesset ligesom raae og udannede , og det i ovrigt overladeö til Flid og Forstand at dyrke og forbedre dem , til deöstorre Nytte og Behag ; saaledes Häver det sig og med det Anlag i Sielen , at künde digte , hvilket vel alle Folkesiagter , endogsaa de vildeste , synes at have rilfalleö med hverandre , mrn som de paa lige saa forstiellig Maade , som med forstiellig Heid , udmkle og dyrke i Forhold til dcreö Flid , og meer eller mindrc forad ! clc Smag .
Ingen gior vore Fcrdre , de nordiste Folk , det stridigt , at de ogsaa have taget dereü rigelige Andeel i en poerist AandS Gave , men hvor lnkkelig de have brugt og anvendt den , dcrom stille sig de Lar« deö Meeninger vidt fra hverandre , da Misforstand og Mangel paa Kundstab let künde give Anledning dertil . Der synes vel passende til detre Arbeides Oiemed , at »eg her som til en Indledning og For - beredelse berorer noget videre denne Sag , og med det samme giver Mine Lasere et SlagS Hovedbegreb om Nordens gamle Digtekonst , ved Hielp af noglr sande og rigtige Bemarkninger , som sorsaavidr maatte satte dem i Stand til at ranke besinnt og domme ret derom . Fra disse Betragtninger angaaende Poesien i ? llmindelighed , thi dens egentlige Bygning handlet om i Skriftet selv , kommer jeg til at giore Rede for mit Arbeide , - og hvad Meere kan rare bt erindre ved samme tcilighed . . . . . . >' ^ .
a Det

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.