t
.
at der bürde tilfoies en kort Bestrivelse over Poesien i de her foretomlneude gamle Sange , hvoraf dette kostbare Bert gtemmer en saa rig Sämling . Mlt Forstet var og , Naadigste Prillds ! at give og indlemme som et Anhang , denne Bestri - velse , forend det Kongelige VidenffaberS Setstab ved atmin . .
delig Jndbydelse crstede en Afhandling over Nordens gamle Digtekonst ; da jeg troede at saadan en , endog scrrstitt udgiven for Lyset , tunde ei atlene tiene til mit forste Kiemeed , men efter ProbtemetS udstrakte Henstgt lod stg meere ordenttig , meer fuldstoendig udvitle til atnnndetig Nytte og Brug . Bilde og efter min Formeening ei mindre vcrrdigeS vor Lite« raturS Hoie VelyndereS Bifald . Alt dette lover mig da en naadigst Tilgivelse , at ncrrvcrrende lidet Strift i dybeste LEreftygt og Underdanighed frembcrreS for Dtres Kongelige Hoihed / og heiliges Hoistfamme , deels som et oplysende Bidrag til Oldhistorien , deelS og fornemmelig fom Frugten
af

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.