nigcBrug ; cfterPi Prosa , sommanveed , laaner sielden nogetafPoesien , men denn« sidstc alrid meact af Prosa ; hvorfor ! Ldda iblanvt de pocttjTc Nav - nc indstrocr cn ftorDecl af daglig Tale . De rette poetiffe crc decld nogle faa Tivs - Ord , Parnfler og mcdstcrndige Ravne ( Adjc£liva ) Deel» og for» ncmmelig vc selvstcrndige Navne»Ord ( 8udttank>> a ) .
4 -
For al begyndc med TidS - Ordenc cllcr Vcrbis , 'findcö noqle dcraf , i hvorvcl ei ret manqc , som enten i Hensigr ti ( deres Sicldcnhev clltr bt * syndcrlizeDannelsc snart aldrig brugcö uDen for Digrekunsten . For Er .
Bell , imptrf ball , infin . bella , drivtr pa« , glvr med Esltrtryk .
IN - rr . biet , bl<üia , ofrer : blotinn , den man ofrer ttl .
Uük , bleik , blika , lystr , stinner , glandser .
vödva / r , at bllve önd og opbragt , sattes i Harnist .
Urardi , brxddn , brxda , ftaffer Aadscl ( lil öiov - Dyr ) .
v ) 5» . bul ! a , büs - , blaser ud , valderud : bültin , opblasi .
I ) rcs , draf , drefia , slider , mastri drafin , sijdt , laset .
Dy , duda , dy« , »ysier , eller bevager sig sagt , .
Fr . srda , cria , ploier ; orinn , ploitt , findts og l Prosa .
Fdi , fada , pusser op , maler , satter Gland6 paa : ttüin . iadr , malet , vppussct .
Fcl , s»r , tan , fonnaar , tager mig for .
Fnc ! , fnefta , fiicfa , og fny« , fnaus , fiiyfa , fnyser .
Freg , frag , frego , herer efler Nyt : srcginn , fornumme« .
F - r , fiada , fia , Hader , styer , flyer for .
Gct , gnt , geta , al anssaffe . 2 ) At btverle . v
Gnep , gnaji , giiapa , slaaer oprel , ragcr l Vtirel .
Götva , at begrave , findeS sielden» Prosa ; öerof gö'tudr , Gnyd , gnaud , gnydia , snse , bnldre .
Greda , grxda , giore graadtg , begierlig efler Aadsel .
Grenna , samme Orb , t samme Bemarkelse .
H . ufra , beklage , klynke , jamre , hyle .
Umggi» , stode , drlve tildage .
Hylidi
/

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.