73
Fierde Kapitel
Det poetiffe Sprog .
H . r .
^ ) igtekunsten , anseetsomden er ogborvare , frastiller sig Talen , ei allenejved fcrregne Regler , og RealerneS forssiellige Anvendelse , som , dct eene med det ander , danner denS Legem« og udvorteö Skikkelse ; men den maa lillige udmcrrke sig ved en besicrlenve Klygt og Wttighedö Aand i udsogle Ord og Tanker . At vore Digle ei have Mangel paa dct forste , seeS af hvad sagl er lilforn , men der sidste faaer jeg Leilighed at vise i Aft handlingen om Skalde - Sproget .
§ - 2 .
Neppe troer jeg findes noget andet Sprog , hvilker ved en poeliff Omtlcednig saa ganffe forandrer og ncrsten raber sin rette profaiffe Skik - kelse , som der gamle nordisse gior ; Venne Forandring vifer sig i Ordene selv , i far - egne omffrivende Talemaader , og endelig i fignrligt og for - Hemmet Ord - Brng . Del er da disse >tre Skalde - Sprogets Hoved - Deele , enkelre Ord , Omffrivningen og der figurlige , dem mine Betragt - ninger her gaae i Mode .
z .
Det forstaaer sig , at ved poetiffe Ord og Talemaader ei meeneS de almindelige , hvilke los og Kunden Stiil have tilfalleds med hverandre , men hine , som alleene höre Digtekunsten til , forviftö derimod af Folkeö mee -
K . nige

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.