§ - 44 -
Dctte kan vcrre nok om vort gamlc Nordens fire Hoved - Digu - maader , med enhverS scrrdeleS Forandringer : lad vare CUvis inctrica henforer langt flecre til hvert SlaaS , hvis Underst'eed ei saa megel viser sig i den poetijke Bygning selv , som i andre vilkaarlige Zagttagelser , for Ex . i ad - ssilligt Ordspil og Figurer , i Meeningerneö Jndffroenkning til fieere eller fcrrreLed , i Rimets eller Rim» BogstaverneS Visse Bestedelse , med andec meere , som egenrlig ingen Forssiel mcdforer i Hensigt til Poesien , for saa - vidt de samme fcrlleS og almindelige Regler her overalr finde Sted , hvor - fore at opregne alt siigt , vilde have ledl mig til unyttig Vidtloftighed .
§ . 45 -
Der kommer og for i Snorres cl«ve endnu andre Digte , som i vissc Maader giore Undlagelse fra de her anfortefireHoved - Jnddeelinger , for Ex . Drocc - qvedir , eller rcttcrc nogle dermed besiagtede Sange af fem eller syv Sravelfer udi Visse Led , af rre - dobbelt og fire - dobbelt Rim , af ftcrkket eller afkorret Rim , som falder paa Ledelö sidst« Slavelse . j ( Kap . ll . § . 9 . ) 0 . s^v . hvilket alt ffulde vcrret mig ( et tu ndffrive , men som Visse Vers - Arler ere uscrdvanlige , og neppe findeS nogensinde brugte af de crl« dere Skalde , faa troede jeg deres Anforelse ei Heller sigtede til mit Oiemeed .
( ' ) I inbskranket Henfigt til de albere Tiber Häver den larbe tN . «Vlaviu» og Worin «fter ham , ribt overdrevel Sagen , «aar de soregive lz6 Zorandringer af nor - fcifFc Sange . Rbythmornm vetcrum , siger den ftdste Litterat Run . p . 165 . in - finita 5er» funt genera , vulgo tarnen uiuariorum ccntum triginra fex efle pu - » - tantur , ingeniienim tanta erat fertilitas ut modus inventioni non conrtitue - retur nllut . Men ventelig maae de sorstaae unber bette AncalMibbel« Alberen» nyere Digtc , Maader , der lettelig udziore saa mange .
- " f ! . •
, • •' , . i . «ki " ■ J 1 : .
Zierde

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.