== ! * Ö@feT== ? I
Dog blander ei H - irra - lykill Visse wende Rim - Maader med Hinanden , men efter sin fadvanlige Noiagtighed sauer hver for sig under adffill ge
WerS - Arier .
. :
§ . 42 .
Her seer Lcrseren i fort Begreb alle Slags Rünhender , udsogte as en storre Mcrngde , som findeS i Clave metrica ; Venne inddeeler runhen - disseWers i fem Kalkar eller Clafles , i hvilken Jnvdeeling dog neppe Hit - tc * nogen Reeve «Her Orden . Med bedre Grund künde man deraf giere lre Klasser , som Qavis selv giver Anledning til : forE> . Minni , Meiri , tNesta Rünhenda . Minni , eller , som den og kaldeö , Minsta Run» henda , rimer lo Led med hverandre , er lre SlagS , den forste af fire til fem , den anden af sex Stavelser , ligesomDrorc - qvade , og kaldeö derfor Drorc qvcrd Rünhenda ; den tredie , fomstcrkker sine Rim - Sluminger , er af forssicrlligt Stavelse»Maal . Meiri Rünhenda rimer sammen det halveVers ; er rre Slags , den forste af fire til fem , den anden af aate Stavelser , som Hrynhenda , kaldeö derfor Hrynhend Rünhenda ; den rredie , som stakker Rimet , er af forfficrlligr Sravelfe»Maal . Mesta Rünhenda rimer eens heele ferset , er oasaa trc Slags , den forste affire , ten anden affem og sex Stavelser ; den tredie stakker heele Strophen , og kan , som de andre , vcrre af ulige Stavelse - Maal .
q § - 4Z»
Rünhenda , omendffiont hos os yngere end Fornyrda - lag , kan dog . hvav ÄLlden angaaer , scrneS ved Siden af^rsrr«qvedir , thi man finder at denne Digtemaade Häver allerede vcrrer bekiendt og brugelig i - Harald Haarfagero Tid . Min Meening er , ar Rünbendr maae vcrre kommet nl os fra vore Naboer de Tydske , hvis Sange fra urankelige der have varet af lige Bestqffenhed ; ei at tale om , at adstillige andre Folk , som have rimet deres Poesie , ere af sig selv faldne paa at giore de» paa denne namrligste og leitest * Maade .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.