§• 38 -
Hvad Rimet angaacr , famler denne V'rS> Maade au to , nu fire , nu aatle Lcd , der er hcele Q3crfet unDet ( ige Rim - Slumingcr . Elkers som . rimer tvende Lcd med hverandre seeö af du ncest foregaaende . As samme Bessaffenhed er dclte , ogsaa taget af Clavc :
kni med gulli gltid gotna ferd af rxCi miüd drecka 1 rctr bann fveit at sin dl Tri ( kcnkt hit fagra vin . Greipuin »uitir gullig fcal grcppum fendir rinar bäl eigi hittir sdra mann jarla beftr enn fkiöildung jaann .
Prunkende med ( givet ) Guld Folket af Forsten fanger Mied Af Eolv«Begere han laber Ho6 fig Oem drikke det klare Vin .
Guld - Staaken tidt tages i Hand . Den bejle Jarl Skakdene giver Penge : ingen storre Mand . End denne Herr ? findes .

j't1
§• Z< ) .
• « M •
Denne sidste Rünhenda , baade som den findes her , og med nogle Forandringer , er endnu megee gicrnqs i Island . De fcencre Tiders Kicrmpe - ^Liser , eller saakaldedc Rimur , ere storfte Deelen siebte i me Form , dog med den Forffiel , ar der , som efter de Gamles Maade udgior Halv - Verset , regnes i vore Tider for enheelSrropbe , hvilker alt - saa ikkun bestaaer af fire Lcd .
§ . 4O . . - !
Rünhendr , som sammenrimer der halve Vers / Häver og varet de aldre Skalde vel bekiendr ; man seer der af Hsfur - lausn , som tidt ind« stroer fligt til Forandring . For Er .
Flugo hialdur - fvanar of lirxs lanar varot b ! 6ds vanai bcn - mjtf granar .
örnc vinkring steif De Slagaes Dynger , Rovfugles Mund her Ei savnede Blod>
«iit
" •r
'Sveit

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.