96 
for och mot 
II . 
VERKLIGHETEN . 
Det har mot vâr tids psykologhistoriska forsk - ning framställts det klander , att den alltför gärna dröjer vid indiskretionen och den intima anekdo - ten . Kanske har denna förebräelse ett grand af sanning och drabbar med rätta de ej fätaliga skrift - ställare , som göra boudoirer och alkover tili själfva centralpunkterna för gângna tiders lif . Men visst är â andra sidan , att ju mer all historisk forskning blir människoskildring , dess högre värde fâr det förtroliga dokumentet : dagboken , som är den dö - des sanningsvittne eller försvarsadvokat , den en - skilda skrifvelsen , som demaskerar speiet bakom kulisserna , afslöjande handling och motiv , kärleks - brefvet , som läter oss känna själfva temperamen - tets pulsslag . I historia som i lif är intet sämre än halfsanningen , och ju hänsynslösare konfron - teringen mellan legend och verklighet blifver , dess starkare varder historiens lärdom af mänsklighet . 
Ehuru i det fall , som här föreligger , Gustaf III : s romantiserade förhällande tili grefvinnan Charlotte Du Rietz , resultatet af en sammanställ - ning med det historiska förloppet blir rätt tivi , gifver en sâdan studie ändock en egendomlig inblick i Gustaf III : s känslovärld som ung kron - prins . Medan man i den danska romanförfattarin - nans framställning blott mötes af skönmäleriets fadda och glatta tomhet , bjuder dock sanningen
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.