CARL VON PLATENS »HANDBOK I POESIENS HISTORIA» 89 
dct förständ , med hvilka det följes . Anekdoterna om missförstädda kollegier äro legio och oftast af grotesk beskaffenhet . Det mäste medgifvas , att herr von Platen varit en noggrann och uppmärksam antecknare , sä längt som han följde med , ty egen - domligt verkar det onekligen , att i denna »Poe - siens historia» ej finna Tysklands och Englands diktning —man skulle kunna tycka , att författarens kärlek tili det sä »sköna och rika ämnet» , hvarom han talar i förordet , borde lätit honom hálla ut under kollegiet . Men som sagdt , i fraga om de län - der , hvilka medtagits , äro i allmänhet namn och data átergifna med god noggrannhet . Dock , om herr von Platens flit och uppmärksamhet förtjäna sitt erkännande , gâr det klenare med »förständs - frâgorna» , som det heter pâ skolsprâket . Om Mo - lières första lustspel skrifver t . ex . herr v . Platen den gâtfulla fräsen : »De äro lättfärdiga , men redan i dem framträder en fordran pâ sundt förständ ( 'bon sens' ) - » — Denna fordran pâ sundt förständ infrias pâ ett skäligen konfyst vis mängenstädes i denna poesiens historia . Eller hvad tycks om föl - jande vändning frân samma sida som den förra — ocksâ om Molières ungdomsverk : »Ännu stâr han ( Molière ) dock pâ en ganska omoralisk stând - punkt och förhärligar i allmänhet skurkstrecket . Det señare är emellertid icke händelsen i det bästa af dessa arbeten : Le dépit amoureux ( kärleks - harm ) , där dessutom den sinnliga kärleken är in - skränkt tili tjänaren . » 
Ur egen fatabur har herr von Platen till sist meddelat en del nyttiga och värdefulla person -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.