för och mot 
föreligger här ett tilltag , som man heist undviker att kalla vid dess rätta namn . Jag vet icke , liuru - vida lagen skyddar föreläsningar och koüegier , men jag kan knappast tro annat , än att de räknas som föreläsarnas egendom , och i hvarje fall skulle jag t . ex . blifva allt annat än angenämt berörd , om nâgon plötsligt utgaf en »fransk litteraturhisto - ria» , hvilken befanns vara Oscar Levertins läsningar vid Stockholms högskola . 
Men saken har ocksâ andra sidor än den juridiska . Detta Schiickska kollegium pâ 1880 - talet var den store forskarens första skematiska grundritning tili det verk , som han just nu i lefvande , mäktiga färger utför i sin »Världs - litteraturens historia» . Genom sin stränga piri gjorde kollegiet med skäl epok inom littera - turstudiet i Uppsala , och dess beundransvärda reda och precision i frâga om de tallösa uppgifterna kan man ännu känna genom herr von Platens referat . Men huru som heist är detta kollegium nu cirka tolf är gammalt . Och tolf är är mycket inom en vetenskap . Hvarken forskare eller forskning kan i allo stâ för , hvad den ansàg som sitt sista ord för tolf âr sedan , och ej obetydliga delar af denna fram - ställning äro redan föräldrade . Men som världen icke stannat vid det visserligen minnesvärda är , dà herr von Platen satt pâ elevbänk i Uppsala , är det svârt att fatta , hvarför den nu skall uppbyggas med den tidens sanning , som i mer än en punkt redan hunnit blifva »sanning med modifikation» . 
Slutligen beror ett kollegiums värde , som all undervisnings , pä den flit , uppmärksamhet och
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.