Full text: (24)

den dramatiska teatern 63 
portmonnä - svar , att mer afvisa än bevisa . Det är sant , att teatern , om den förlorat hufvudstadens elitgarde af intresserade , ännu räknar ej obetyd - liga stamtrupper inom medelklassen , men hur länge skola de blifva trogna , det är frâgan . Äfven för dem kan behofvet att fá nytt vin i de gamia flaskorna pâ längden icke uteblifva , äfven för dem skall en gang den dramatiska teaterns salongs - gloria af fin familj förblekna . 
Denna publik bjudes dessutom hvar afton pâ stycken ännu mer ägnade att behaga den , rena franska farser frân Palais - Royal , där handlingens alla personer träffas i en och samma säng , stycken , hvilkas uppförande den dramatiska teaterns vär - dighet och — om ocksà ringa — âterstod af stats - förpliktelse förhindra . Förunderligt vore det , om publiken i dylikt val hyste betänkligheter . Ty dessa nya lustspei af Valabrègue , Donnay , Gan - dillot och andra ha âtminstone den yra munter - heten i giada ungkarlars champagnekalas , en fläkt af Arlequins groteska fantastik med den upp - och nedvända världens negativt - filosofiska humor , vi - sande tillvaron som ett toklustigt camera - obscura spei — den dramatiska teaterns salongskomedier af Sardou , Faber , Pinero och hvad de allt heta , äro blodlösa och trâkiga produkter af en olyck - lig mesallians mellan drama och lustspei , frân hvilkas borgerliga väsen förflyktat bâde det höga allvaret och den ystra glädjen . 
Men äfven om den dramatiska teatern med hänvisning tili sin kassabok alltjämt skulle kunna försvara sin repertoar , ägde den ändock ej rättig -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.