Full text: För och mot (24)

6 
FÖR OCH MOT 
samstâende verksamhet . Med själftagen rätt är det , jag för alla dem tager tili ordet och vili göra ett par reflexioner sâsom din kanske tidigaste lär - junge , ity att jag var deltagare i den första kurs , du som ung universitetsdocent höll — och sedan dess aldrig upphört att lära af din personlighet och dina verk . 
Det är sâlunda icke meningen att gifva ens den mest summariska framställning af Henrik Schücks lifsgärning som litteraturhistoriker , i hvil - ken ovanlig naturbegâfning smält samman med lika ovanlig utvecklingsförmäga och arbetskraft . Oin allt detta kommer säkert nu och framdeles mycket att skrifvas — och med rätta . Bedömaren och essayisten fâr tala om den utomordentliga lär - dom , som du delar med dem bland dina jämnäriga i Uppsala , hvilka liksom du i sina ämnen infört den moderna tidens nya och kritiska metoder — för ett yngre släkte förefalla ni alla som förvänans - värda och beundransvärda kunskapens atlanter — en lardoni , hvilken hos dig , liksom hos alla verk - ligt betydande vetenskapsmän , ständigt bekänner sin egen begränsning och sin otillräcklighet och sälunda i djupaste mening enligt det gamia ordet är en »docta» , en »doctissima ignorantia» . dömaren och essayisten tillkommer det ocksâ att pávisa , hvilken pänyttfödelse och förnyelse du och din verksamhet gifvit allt litteraturhistoriskt dium i vârt land . Frán speciellt nationell syn - punkt liar du i detta hänseende först systematiskt och med upptäcktsresandens rätt kartlagt heia dunkla och otillräckligt kända kontinenter af vâr
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.