Full text: (24)

40 
FÖR OCH MOT 
nen af Thétis och Pelée , med hvilken operan begyntes , tili juni i stället för tili januari 1773 , och om pjesen har han den underliga uppgiften , att den af Mazarin gifvits för Ludvig XIV . Thétis och Pelée af Wellander och Uttini var ju bear - betad efter Fontenelles opera med samma namn , uppförd för första gângen 1689 — och Mazarin dog 1661 ! Efter denna prydliga begynnelse fortsätter författaren med samma noggrannhet , att konungen 1 7 7 5 inköpte det Ekebl adska huset för upp - förandet af ett nytt operahtfs — i stället för att han 1 773 inköpte det De la Gardieska huset för detta ändamäl ( Ekebladska huset intill användes tili magasiner etc . ) . Kostnaderna för huset upp - gifver Sjögren tili 80 , 000 rdr species — beloppet pà konungens ârliga subvention . Efter en dylik kunskap om det teaterväsende , hvilkets allt upp - slukande intresse för konungen författaren bekla - gar , kan man vänta sig litet af hvarje , men ens djärfvaste förhoppningar bjifva likväl öfverträffade , när Sjögren lâter vâr störste skâdespelare , Lars Hjortsberg , s junga hufvudpartiet i Gustaf Wasa i stället för Stenborg' . Hjortsberg skulle vid detta minnesvärda tillfälle varit 14 ár gammal ! När man nu betänker , huru mycket dessa teaterförhäl - landen omordas i tidens memoarer , fâr man en underlig föreställning om Sjögrens kännedom om tiden . 
Med ett dylikt sätt att arbeta , sä flyktigt och med sä otillräckligt material , blir det klart , att författarens totalvy pâ tidehvarfvet och hans upp - fattning af konungen skola vara otillfredsställande
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.