Full text: (24)

34 
FÖR OCH MOT 
sträfvan , som lät honoin ännu vid mognare âr söka förändra och fördjupa sitt arbetssätt och oför - tröttadt verka in i skymningen af sin âlderdom . . . Är det alltid vanskligt att upptaga en fallen hjältes mantel , gäller detta väl dubbelt om ett arbete af en sâ egendomlig personlighet . D : r gren ansluter sig helt visst — som förläggarens an - mälan uppgifver — tili Fryxells historiska grund - uppfattning , men det fordras dock blott en flyk - tig genomläsning af hans första fortsättningsdel för att se den stora skillnaden mellan hans före - gángares och hans eget arbete . 
Fryxells berättelser afstannade , som bekant , med den 1879 utgifna fyrtiosjätte delen oCh dess äterblick öfver frihetstiden . Den sista politiska tilldragelsen , den gamie historikern framställt , var Gustaf III : s revolution 1772 ; det är här d : r gren upptager trâden , och af hans skildring af Gustaf III : s regering föreligger tiden tili och med är 1787 , eller hvad han själf kallar »reformtiden 1772—1778» och »brytningstiden 1778—1787» . I bo - kens anmälan angifver författaren , att han vili med - dela »en sammanträngd men ändock möjligast klar öfversikt» öfver tilldragelser och kulturlif , snarare i anslutning tili de första än de sista delarna af Fryxells verk . 1 fräga om framställningssätt vili författaren sâledes följa Fryxell frán äldre âr , dà han ännu berättade med episk objektivitet utan att inblanda sitt eget omdöme i skildringen , utan att , som i señare âr , pâ ett ofta tröttande och skolmästrande sätt resonera och polemisera om de händelser , han framställde . I fräga om metod
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.