EN VÄRLDSHISTORIA EFTER NVA GRUNDSATSER 31 
heternas betydelse för folken och utvecklingen . »Människan som lifsföreteelse pâ jorden» heter uppsatsen , och heia dess ledmotiv är , att niskan är ett stycke af jorden» , och att hennes historia ensamt ihop med marken kan begripas . Det är ritualens pessimistiska »af jord är du men , och tili jord skall du áter varda» , men om - tydt tili ett lifvets evangelium , tili förklaringen öfver folks och rikens uppblomstring och under - gáng . Tankegängen är ju icke ny — belägenhetens och klimatets , i det heia naturomgifningens histo - riska betydelse är ju sedan Montesquieus dagar aldrig glömd — men den är här pâ ett helt nytt vis geografiskt genomtänkt , och genom denna varma apologi för »det politiska rumssinnet» och den »sociala rumsutvidgningen» bläser nâgot af det moderna Tysklands starka framtidstro . 
Efter dessa förberedande uppsatser begynner själfva världshistorien med framställning af »mänsk - lighetens förhistoria» , och sedan följer i ordningen den amerikanska kontinentens och Stilla Oceanens historia . Den andra delen , som skall inrymma Océaniens och Kinas häfder , är ännu icke ut - kommen , medan däremot de tredje och fjärde delarna öfver de urâldriga kulturfolken i Väst - asien och kring medelhafsbäckenet redan begynt publiceras . Hur de olika skildringarna här ut - fallit , det tillkommer ensamt historikern af facket att bedöma . Äfven lekmannen kan dock ej undgâ att märka den ojämnhet , som särdelning af arbete pâ mänga händer gärna medför . Medan sâ mânga af dessa historiska fresker i stört öfver folkens
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.