Full text: (24)

VID SEKELSKIFTET 
271 
skaffenhet bief sá betydelsefull , och i England mognade med Mill den moderna anglosaxiska världsförklaringen . Men afgörande och omska - pande allt blefvo dock först den Mayer - Helmholtz - ska teorien om energiens bestând och Darwins teori om arternas uppkomst , frân 1859 , de utan frâga största och viktigaste tankeakter och résultat , som vârt sekel erbjudit , läror , som bilda basen för hela det moderna lifvet och hvilkas alla konsekven - ser pà längt när ännu icke äro dragna . terande hvarandra som begrepp af inre enhetlig - het och yttre utveckling , famna de sä godt som allt det väsentliga af social och individuell tanke frân seklets afslutning . Heia skönlitteraturen , där den icke tär pâ omstufvade romantiska rätter , har i denna âskâdning sin botten . Man kan säga , att ett utomordentligt snille som Honoré de Balzac , ârhundradets störste romanförfattare , anat denna lifsuppfattning redan innan forskningen formulerat den . Hur verkar icke hans »mänskliga komedi» som en darwinistisk världsstrid , förkroppsligad i bild ; hur regierar ej ensamt kampen för tillvaron dess tusen stridande personers anda och struktur ! Och sedan frân Flaubert ner till dagens allra sista poetiska heliga finnes väl ingen oberörd af denna världsuppfattnings lynne . 
Visserligen minnas vi alla , att ocksá här re - aktion ej saknats . Midt igenom folkträngseln och maskinsurret sâgo vi en högväxt , blek , i hvitt höljd gudinna komma , som kailade sig »den nya mysti - ken» , och den romantiske Adam , som finnes inom oss alla , lystrade tili hennes skälfvande och vackra
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.