SVENSKA SKÖNLITTERATUREN UNDER OSCAR II 259 
äfven dar vi ieke nu vanta det . — I alla händelser kan man redan nu utan inskränkning förstä detta stridbara ârtiondes mission . Det bedrefs under detta ett mödosamt och intensivi andligt jordbruk , utan hvilket — misstänker jag — vár nuvarande poesis vackraste trädgärdar svârligen vore tänk - bara , hvarken Verner von Heidenstams lustpark med sin trolska blandning af gammal svensk lierr - gârd och stiliserad romersk villaplantering med marmor bland popplarna , Selma Lagerlöfs lustiga gammaldags rosenanseri med alla vära mormödrars blomstersorter , eller Frödings täppa , där han i rousseauistiskt raffinemang odiar torpväxter , stock - rosor , vildapel , geranium och balsamin . Detta kan utsträckas vida längre , men utan namns nämnande vet litteraturvännen , hur mycket hvarje nytt för - sök haft gagn af , att det föregäende decenniets män röjt plats . 
Säkerligen skall det ocksâ räknas tili denna generations heder , att sä godt som alla dess män ägde själfkorrigeringens ödmjukhet och själfutveck - lingens styrka , när deras första ungdoms konst - äskädning visade sig för ensidig och trâng , ty i stört sedt är det ju en och samma släkt som gjort bâda kampanjerna för eröfrandet af den poetiska friheten . 
Men vemodigt verkar vid en dylik âterblick tanken pâ dem , som tystnat och försvunnit . Tvâ kvinnogestalter är det dà , som framför allt teckna sig för fantasien . En högväxt kvinna med ett an - sikte , som utan att äga nâgon linjeskönhet , präg - lades af en ovanlig lifaktighet , rörelse och in -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.