Full text: (24)

250 
för och mot 
sedan fá »blifva människa» . Om nâgon lära be - höfver predikas och nâgon glädje förkunnas i detta land , är det arbetets lära och glädje , och den , som lyckades väcka dem tili lif , skulle antagligen göra mera för den nationella trefnaden och en - heten än mânga lagar och förordningar . 
En sista orsak tili den ofta märkbara inre van - trefnaden i Sverige , är slutligen formalismen i vârt lif med dess framhäfvande af skalet pâ kärnans bekostnad . Denna formalism stammar frân vâr gamia och mäktiga byrâkrati . Vâra ämbetsverk hafva — därom finns intet tvifvel — genom sam - vetsgrann och redbar förvaltning gjort sig i hög grad förtjänta om vârt land . Men deras tjänster hafva köpts ganska dyrt . Professor Stavenow har nyligen vid historiska kongressen i Lund visat , att den inre utvecklingen i Sverige under 1700 - talet till stor del bestod i en strid mot ämbets - verkens inflytande och myndighet . Synpunkten kan säkerligen och med fog ocksâ anläggas pâ señare tider . I hvarje fall har den allmänna politiska och sociala uppfattningen hos oss olyck - ligt pâverkats af vâr byrâkrati . Frân den mar lângsamheten i ärendens behandling och af - görande , som lâter handlingens eld och kraft slockna under tallösa öfverväganden och betänkan - den , olusten för personligt ansvar — den ena myndigheten »remitterar» , som bekant , alltid makt - pâliggande saker tili den andra — men först och sist en formalistiskt - juridisk syn pâ tingen . De dâdlustiga och initiativfyllda männen i vârt land — de äro gunâs icke för mänga — och som be -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.