Full text: (24)

248 
för och mot 
samma plikt , som inför den sista veckans hän - delser bjuder tili politisk samling , manar ocksâ till arbete för den sociala friden . De ekonomiska fej - derna , sä djupt betingade af den moderna utveck - lingen , kunna naturligtvis ej heller hos oss und - vikas . 
Men det miste sägas — och färska exempel vittna därom — att de màngen gang hos oss kun - nat uteblifva , om det sä väl hos arbetsgifvarna som hos arbetarna och framför allt hos de señares ledare funnes en djupare insikt i det moderna lif - vets mekanism . Om man â ena sidan hos gifvarna icke sällan önskat mindre byrâkratisk en - vishet och lifligare förstäelse af de nya former , som den moderna industriens utveckling tili stor - industri fort med sig i fràga om förhällandet mellan arbetsgifvare och arbetare , sá máste man â andra sidan fastslâ , att arbetarledarna ofta förbisett eller icke velat tillgodose kraf , hvilka helt enkelt ut - göra förutsättningar , som , om d . e saknas , mäste äfventyra den svenska industriens bestand . Är det icke t . ex . klart , att arbetslönens storlek mäste stâ i direkt förhällande tili arbetsproduk - ten ? Det synes oss emellertid , som om trots alla svàrigheter , hvilka vi visst icke vilja förringa , ledarna af den lockout , hvilken sásom ett olyckligt symptom af vâra förhällanden just nu brutit ut , bort utan uppoffrande af nâgra vitalintressen kunna finna en utgângspunkt till förnyad under - handling . Säkert är , att de därigenom skulle hafva gifvit ett föredöme af medborgaranda och kärlek
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.