Full text: (24)

NATIONELL TREFNAD 
247 
af de inre stridigheterna , missnöjet under ytan tala härom , men ännu mer just själfva bristen pâ en instinktivt lefvande känsla för landet sâsom »ett helt och odelbart» , bristen pá en allt genomgâende organisk samhörighet . 
Redan Sveriges geografiska utsträckning och olikartade naturbeskaffenhet hafva gynnat parti - kularistiska föreställningar . Det är knappast öfver - drifvet , att det àtminstone förefallit , som skânin - gen och nordsvensken ibland behöft en erinran om , att de dock bâda sortera under en gemensam högre kategori : svensk . Men den geografiska gestaltningens skiljaktigheter kan en varmt känd enhetlighet godt hophâlla . Detta sleali efter allt att döma ocksâ allt mer visa sig , ju mer den lefvande bilden af landet som en enhet blir hvarje svensks tillhörighet . Värre är det med de politiska och sociala strider , som delat folket i skilda , ej sällan hvarandra med verklig afvoghet betrak - tande läger . 1 den sorgligt uttänjda och kraft - förspillande kampen om rösträtten är det icke •det minst sorgliga , att reformens betydelse som nationeilt samlingsmedel sä litet betydt . Mannen , som lägger sin röstsedel i samhällsurnan , blir dock nâgot mer än den , som icke äger rätt där - till . Han blir medborgare och fâr en känsla af samhörigheten med sitt land , som ocksâ skall vara hemmet , där han trifves , genom att person - ligen taga del i dess skötsel . Det är i den natio - nella samlingens och den gemensamma ansvarig - hetens namn , som man nu mäste kräfva , att detta och dylika sön'dringsfrön bringas ur världen . Men
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.