frisinne 
213 
skönlitteratur intet annat är än pedagogik , som gräter târar i sin snusnäsduk öfver aflidne Goethes kärleksförbindelser och hvilken i Ellen Keys skrif - ter finner verkliga »smä grufvor af grammatiska , lexikaliska och logiska fei» , emedan han i sin men - löshet inbillar sig , att litteratur skall bedömas som temaskrifning , denne Aftonbladets nye kritiske assistent är synbarligen en gammal kriarättare , som sitter och läser Almqvist , Nietzsche och andra poeter med en blâ blyertspenna i ena handen och en röd i den andra , och som med stora bockar i kanten uppvisar alla »feien» hos dessa »begäfvade inen betänkligt snedvridna» författare . Det är tyd - ligt , att det icke lönar mödan att spilla krut pâ en dylik gammal skolknarrs dàliga humör ! Mä han sâ mycket det lyster hononi kvida öfver Goethe , Nietzsche och Almqvist ! Hjärta , sucka , men brist icke ! 
Om denna uppsats likväl framkallar en ledare i Svenska Dagbladet , beror det , som sagdt , pâ lielt andra omständigheter . Vi lämna nämligen alldeles asido den redan alltför mycket debatterade strids - frägan . D : r C . D . af Wirséns polemik mot Ellen Key hör tili den sortens andliga sammanstötningar , som alltid förefallit och skola förefalla . Vi hafva redan tillfyllest skärskädat den och ämna sä mycket mindre äterkomma därtill , som partibildningen i striden redan torde vara sâ definitiv , att mânga ord för och emot numera sannolikt ej göra nämnvärdt intryck . Den hänförda och varmhjärtade författa - rinnan liar tili anhängare en ingalunda liten mino - ritet af ungdom , som kanske okritiskt tror pâ alla
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.