Full text: (24)

186 
för och mot 
cennium , och akadcmiens matrikel , som har plats för de mest olikartade talanger , frân pomposa Romaresare och historieskildrare tili de minst aka - demiska berättare i färg af dagens seder och ose - der , vittnar ojäfaktigt om denna institutions fri - sinne och tolerans . En antydan , som herr Fâhrœus gör pâ ett ställe i sin bok , att mâlar - och skulptör - akademierna slitit konstens sä fruktbärande sam - hörighet med industri och handtverk , är ocksâ i frâga om Parisakademien ren och oblandad osan - ning . Hvem är det , som skapar Ludvig XIV : s grandiosa stil i väfnader , möbler och guldsmeds - konst , om icke just den parisiska akademien , under hvilkens ledning utvecklats den kanske mest full - ändade konstindustri , som i modern tid funnits ? 
Den makt , som här gjorde det skarpa , ohjälp - liga snittet mellan industri och konst , var franska revolutionen , och först vára dagars socialistiska rörelse — hos Walter Crane synes utvecklings - gângen tydligt — har fort de ñutida konstnärerna tili en âskâdning , som 16 - och 1700 - talets aka - demister omfattade utan reflexion : konsten som förskönerska och förädlerska af allt , ocksâ det ringaste bohag , som omgifver människan . 
Af denna franska akademi är den svenska en äkta ättling , och man förvanskar dokumenten , när man icke erkänner , hvilket utomordentligt och nyt - tigt arbete den under det första halfseklet af sin tillvaro Utfort . Under hela 1700 - talet och ettstycke in i várt ârhundrade är Fria konsternas akademi den härd , vid hvilken det svenska konstlifvet vär -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.