Full text: (24)

144 
för och mo t 
eller »Heliga Birgitta» . Det är dock framför allt den monumentala prosali i dessa arbeten , öfver hvil - ken den af herr Linder antastade kritiken uttryckt sin hänförelse . Härmed vili naturligtvis ingalunda vara sagdt , att icke den Heidenstamska versen ocksá sprákligt sedt intager en mycket hög rang . Men faktiskt är , att författaren i sina yngre poem har andra stilistiska idéer än i sina señare prosa - arbeten . Särskildt gäller detta förstlingsboken , »Vallfart och vandringsár» , dar ocksâ sprâket vili âtergifva den sinnets yrhet och ögonfröjd , som inspirerai dessa förtjusande ungdomsvers . Dikt - samlingen utkom för cirka fjorton är sedan , och ändock är det just ur densamma , herr Linder häm - tar flertalet af sina föregifna bevis pâ att Heiden - stam ej skulle kunna skrifva svenska . Strids - sättet talar för sig själft — och författaren har ât - minstone tagit rundlig tid pâ sig . 
Det kan icke falla oss in att diskutera alla de citat , herr Linder plockat frani ur Heidenstanis tvâ diktsamlingar och skolmästrat . Det kan vara , att nâgra af dessa ställen förete en eller annan sprâk - lig oegentlighet , som skalden eller hans korrek - turläsare bort retuschera . Men det skulle ej möta svárighet att bevisa , att stora flertalet af Linders anmärkningar äro ur alla synpunkter oberät - tigade . Till att gâ ut och skjuta sâsom Polemiker är herr Linder näppeligen af försynen danad , om ocksâ han försett sig med högst nymodig nition — de enda kulor , han använder , tillhöra nämligen den moderna typ , som kallas »dum - dum» .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.