104 
för och mot 
Redan när man läser innehällsförteckningens uppgifter om de olika artiklarnas författare , är det icke utan att man förvänas en smula . Ty ¡bland mycket kända och representativa namn hittas andra , hvilka förefalla skäligen obekanta . Det torde sâ icke innebära nágot förmätet att pàstâ , att t . ex . d : r Theophil Andersson , d : r J . Quin - chard , fröken Maria Hallman m . fl . , hvilka dock haft del i själfva redaktionsarbetet , knappast gjort sig mer kända sâsom representanter för olika kun - skapsgrenar . 
Jag har genomläst de par hundra sidor , som i »La Suède» behandla den högre svenska bild - ningen , litteraturens , konstens och vetenskapernas historia och nuvarande tillstând , och det är icke utan att här hittas artiklar , som i det publicerade skicket knappast bort fâ passera . Utan jämförelse bäst har kapitlet om litteraturen utfallit . Det härrör ocksâ frân en verklig auktoritet , docenten Steffen i Uppsala . Det är en förträfflig öfversikt , klart och friskt skrifven , med öppen blick för det väsent - liga . Nomenklaturen är reducerad tili ett minimum — man kan nog ibland tycka , att författaren till och med gâtt väl längt i uteslutningar ( Vitalis , Onkel Adam t . ex . ) — men den historiska rytmen bär det heia och gör den lilla skildringen trots den skematiska kortheten lefvande . Anmärkas bör blott , att författaren gärna kunnat utesluta den traditionella skillnaden mellan »nyromantikerna och göterna» i 1800 - talets början . Det är en tabel skolkliché och som särskildt borde uteläm - nas i en för utländingar beräknad framställning ,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.