HARTEKAMP
251
växla med dem . Människoöden och människoverk äro nog ocksâ till endast för att blomma och för - ödas , och det största nâgon kan vinna : ett namn susande bland gräs och träd . Mer än andra har Linné vunnit detta . Han band icke förgäfves sitt lit och sitt snille vid det evigt âterkommande . Och när jag sluter ögonen och lyssnar tili fâgelsângen , som här är sä berömdt mängstämmig och rik — därför heter trakten Vogelenzang — tyckes den mig fylld af den försvunne , som ett par flyktiga somrar gick här som lierre i sitt rike — och för mina svenska öron tonar :
Hvem är som ej vâr broder minns , fast nu hans skugga mer ej finns , fast nu hans valdthorn tystnat ar skogens genljud ännu levar .
Än Floras fâglaskara sleali ömt hans namn bevara .
Än jägarn vid sin snara skall pâ sin pipa svara : han utan like var .
Svenska Dagbladot 1900 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.