Full text: (23)

24 
AK VARELLER FRAN MENTONE 
af hvilka en frân 1660 är särskildt karaktäristisk . En syster till Ludvig I , hertig af Monaco , blef an - gripen af spetälska . I sin nöd och vânda reste hon till Annunziata , och se ! Genom de troende inun - karnes fromma böner blef hennes hälsa äterställd . Af tacksamhet härför lät hon uppbygga de femton smâ kapeller vid sidan af vägen upp tili klostret . Ar 1860 , dà Italiens regering upphäfde de religiosa ordnarne , tog en skara kapucinermunkar sin tillflykt tili Annunziata , inen det oaktat funnos i klostret mars mânad 82 , dà den franska staten genomkäm - pade sin sista strid mot klerikalismen , endast sex munkar och priorn , hvilka fingo tillstând att bo kvar i den gamia byggningen till döddagar . Ehuru klostret sâlunda icke är vidare rikt befolkadt eller utstyrdt , har det i alla fall sitt intresse att bese en byggnad med dess minnen och dess anor . Nutiden , som missaktar all slags onödig asketism , bör icke förglömma , att om ocksâ mycket ondt , mycket hyckleri frodats inom ett klosters fridlysta väggaf> hafva där , och endast där , kulturens skatter bevarats mot rânarnes händer . 
Vi stiga in i klosterkyrkan . Den är liten , men rikt prydd med mâlningar , kronor i brons och bergkristall och helgonabilder . Pâ ena sidan är grafkor för en af Mentones patricierfamiljer , de Monléon , hvars medlemmar ligga här begrafna allt ifrän är 1808 , dâ Jérôme de Monléon tillköpte sig rättigheten att här upprätta sin familjegraf . Den motsatta väggen är beklädd med en mängd naivt utförda taflor , skildrande fartyg i storm , olyckor med diligencen med fiera olyckshändelser , hvilka per -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.