Full text: (23)

, 226 
TOURNAI 
gotiserad k'yrka , hvilken trots gotiskt kor och tvär - skepp bevarat sitt dystra och tunga tycke . Byggd af en sten , som skiftar i färg mellan svart jet och grâ tistel , reser den sig pâ en fri plats , som fordom varit en gammal kyrkogârd1 , och svart mylla , som liknar slagg frân grafvar , ligger rundt dess bas . Gamia hus med gaflar , i hvilkas öppna fönster skymta âldriga kvinnor med glättadt , slätkammadt hâr , infatta kyrkan och en atmosfär af dyster öfver - gifvenhet och svârmod präglar hela dess omgifning . Kyrkans inre är ocksâ af en mäktig , dyster flykt , en mörk , lidelsefull bönstämning . 
Redan tillvaron af denna mängd af stora kyrkor i Tournai vittnar om den gamia borgarstadens konst - flit , och mer därom kunna vi ana af andra minnes - märken , men framför allt af talande handlingar , i hvilka ofta nämnas konstfulla mâlare och bildhug - gare . Man behöfver blott erinra om att en af de allra yppersta och säkerligen den mest inflytelse - rika af alla flamländska mâlare , Rogier van der Weyden , stammar frân Tournai . Hans rika alstring med dess cykliska och världsomfattande karaktär gifver oss nog den bästa inblicken i hans fäderne - stads lif och lâter oss lära känna dess anda , sâdan den utvecklats genom sekler af medeltida sträfvan och var färdigpräglad , dà renässansen kom och klap - pade pâ de gamia stängda stadsportarna . Rogier van der Weyden intager i konsthistorien en ställ - ning ej olik Nicolas von Aues i filosofien . . Ocksâ Tournaimâlarens verk äro ett djärft och genialiskt försök att sammansmälta nytt och gammalt , att göra en lefvande enhet af medeltidens trossystem med
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.