208
NANCY
öfver hela den mikrokosm — i ordets bokstafliga mening — som han etsat pâ de smâ bladen med de nästan mikroskopiska , men sâ otroligt lefvande fi - gurerna , den , som lefvat sig in i hans verk och undrat öfver deras dubbelhet af energisk verklighets - trohet och mörkt , spökaktigt fantasteri , mäste känna längtan att se hans fosterstad för att kunna klargöra för sig , hur mycket af hans konsts rötter , som vuxit ur hembygden . En liei värld af medeltida inbill - ning och föreställningssätt hafva Callots etsningar fort öfver renässansen in i den moderna tiden . Man tänker sig ocksâ gärna hans lothringska födelsestad som en säregen medeltidsort , där romanskt och germanskt lynne smält samman .
Men Nancy har andra konstnärsnamn att vara stolt öfver än Callot . Staden blef ett verkligt trum för en längt señare konst , som glömt alla de krigets fasor och marter , all den tillvarons jämmer , nöd och sjukdom , som Callot älskade att skildra med en obeveklighet , som aldrig darrar pä handen . Det var rococon , som här fick ett af sina riktiga stam - hâll . lngenting kan vara mindre rococo än Callot , än hans hârda och människoföraktande satir — i släkt med Swifts — hans sylhvassa , skarpa linje , hans knappa , objektiva berättelsesätt . Men pâ 1700 - talet var heia den katolska sägn - och medeltids - botten , ur hvilken hans alstring spirat , borta . Religionskrigens blodiga fanatism var glömd och Lothringens feodala prakt en saga . Nu var man här i Nancy älskvärd , kvick och njutningsyr , som öfver - allt under den visa drottning Pompadours spira , och när staden sä blef residens för en äkta tidstyp ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.