NANCY .
Nancy är Jacques Callots fosterstad , där hade den store konstnären , etsnälens häxmästare och filosof , sitt barndomshem . Det var frân denna af gotik och medeltidstradition fyllda lotliringska furstestad , som han , ännu blott pojke , drog pâ sina första irrfäder tili Italien , konstlandet , som han drömde om , där han satt och tecknade i sin lärares , myntgravören Démangé Crocqs trânga verkstad . Och det var tillbaka tili Nancy , som han efter manga âr ätervände , redan berömd artist , sedan han fàtt sitt lystmäte af skönhetens förlofvade land pâ andra sidan alperna . Lärt hade han oändligt därnere , men likväl bevarat hemtraktens lynne . Som loth - ringare kände han sig lifvet igenom . När han hade sorgen att se hemstaden förlora sin själfständighet , eröfrad af Richelieus statskonst , och Ludvig XIII ville öfvertala den beryktade raderaren att flytta tili Paris , vägrade han envist . »Hellre hugger jag tummarna af mig , » berättas han hafva svarat . I Nancy inristade han pâ kopparplâten sina mognaste och starkaste arbeten tili oförgängligt lif , och i Nancy dog han .
Den , som älskar Callots konst och länge drömt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.