184
FJÄLLBREF
Rom äro ick , e blott af en arkadisk anspräkslöshet i jämförelse med likartade stallen i Schweiz eller Paris — det faller af sig själft — men de äro anspräkslösa ocksâ i jämförelse med vâra egna dumdryga och ledsamma stockholmska lokaler med deras trasgranna och förgyllda lyx . Hvad maten är mycket trefligare och originellare skall man bara icke tala om , eller hur mycket man njuter af att vara ifràn det konventionella restaurantceremonielet , enligt hvilket rätterna mäste gâ i bestämd tâgord - ning och man mäste äta efter hotelletikett . En person , som vili dinera pâ ris , tomater och bakel - ser , behandlas füllt lika mycket sâsom aristokrat som den , hvilken gör heia den lânga resan frân Östronen tili osten . Ingen kypare stâr bredvid och ser förolämpad ut öfver ens nykterhet , liksom ingen viftar gillande pâ frackskörten om man fâr häg att dricka gammalt capri eller den klassiska fa - lernern .
Till all denna ursprunglighet och tvänglöshet kommer sà det italienska folkets älskvärdhet . Jag vet mer än väl att en hop nordiska moralister rycka pâ axlarna härät och öfverlägset talaom italienarnas otillförlitlighet och att de »ingenting mena med sin vänlighet» . Men hvem vet i det hela riktigt hvad obekant folk innerst menar när de äro vänliga ? Det gär icke sä lätt att pröfva hjärtan och njurar , och den germanska föreställningen att ordkarg butterhet prompt skall dölja ett varmt och hjälpsamt hjärta , torde vara osäker nog som lefnadsregel . Legio äro de tvärviggar och bitvargar , hvilkas frân - stötande yttre sätt att vara blott speglar inre för -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.