Full text: (23)

TILL FJÄLLEN 1 TELEMARKEN' 
173 
yppersta . Enligt myten har han haft mänsklig pre - existens och är ännu spâman och siare för män - niskor ; han har människolifvets tusende gestalter , en enda och ändock evigt växlande . Han är ofâng - bar och trolsk som den , hvilkens själ fylles af män - niskoönskningarnas alla nycker . Lifsoro och lifs - undran bilda kölvattnet efter hans färd . Det är hafvet , lyrikens element . 
Ett helt annat intryck af beständighet och objektivitet göra bergen ; och just denna egenskap af att tydligare och mäktigare än nâgon annan natur representera en värld , oberoende af människan och hennes lif , synes mig gifva fjället dess särskilda storhet . Dessa höga , oföränderliga linjer , mot hvilka stormar och skyar brytas , äga en Symbolik , som gär öfver människornas öden , och denna fattiga abstrakta natur , hvilkens väsen blott är sträng och stolt form , star öfver allt det tillfälliga , växlande och brokiga , som dañar den konkreta existensen . Det är , som man i fjällen säge blottad i dagen den mäktiga formen , jordens stomme , skelettet för världen . Här uppe pâ de höga tinnarna , pâ hvilka inga altare stâtt och den ensamme vandraren i sitt hjärtas tysthet allena offrat ät gudar utan namn , är man öfver alltsammans , öfver vissnande lustgärdar , lef - vande stenöknar af skorstenar och hus , med svett och blod befruktade äkermarker , öfver alla tankar pä bröd och frukter och tillvarons lânga »circulus vitiosus» . Och i stället för människolifvets bekym - merfyllda visdomsord »känn dig själf» — hör man här bland fjälltopparna det telluriska lifvets rop tili
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.