Full text: (22)

34 
STUDIER ÖFVER JACQUES CALLOT 
Men denna konstnärslek med motsatser i stor - lek och skala âterkommer sedermera sä ofta i Callots verk , att man utan öfverdrift kan kalla den själfva hans Signatur , Signaturen af mästaren i det oändligt lilla . Ett dylikt spei mellan olika proportioner ligger nämligen ocksâ till grund för en hei mängd , ja , de allra fiesta af de smâ figurrika bakgrunder , som bilda fonden tili Callots fram - ställningar och gifva dem ett särmärke af fängs - lande originalitet . 
Utom den rent dekorativa uppgiften att fylla en torn yta hafva ju dylika bakgrunder med sina figurer och byggnader , sina utsikter öfver stads - gator eller landskap ocksâ den konstnärliga mis - sionen att öka en bilds lifsvärme . Ju mer isole - rad en i ett bestämdt rum tänkt gestalt är fram - ställd , dess mer lösryckt förefaller den ur verklig - hetens sammanhang , ju fiera drag däremot teck - naren logiskt kan medtaga af omgifningen , dess fiera idéassociationer värma hjärtat och stärka i fantasien banden vid realiteten , bildkonstens lef - vande källa . Men Callot har den egenheten att gifva minimala fonder ât bilder , som egentligen äro tänkta utan nâgra bestämda rumsförhällanden . Mânga af hans förunderligt uttrycksfulla italienska folktyper , hans krumbuktande gycklare och media delPArte - masker , hans stâtliga kavaljerer och damer ur den lothringska adeln , hans ledsamma apostlar äro egentligen tecknade sâsom isolerade , enstaka figurer utan atmosfär eller genomtänkta lokalitetsförhällanden . Men till nästan alla har Callot dock fogat mer eller mindre utförda bak -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.