8 
UTLÄNDSK KONST 
styrka eller förträfflighet , utan slumpen i alla mer , historiens tallösa , hvarandra motsatta nycker , bärgningsarbetets lyckträffar . Den lifvets själfför - nyelse , om hvilkens verkningar pâ Rom nyss talats , har ocksâ här varit den icke minst ödesdigra kraften . Den har lâtit hela tidsâldrar formligen öfverväxas af andra , om hvilkas existens nu blott enstaka spillror bära vittnesbörd . Och ingalunda har här alltid det sämre mâst lämna plats ât det battre . Otaliga gânger har det ömtäliga och fint organiserade verket gâtt under för den larmande effekten och den plebejiska styrkan . Ingen kan sakna det , som ersatts af Rafaels eller angelos mästerverk , men af hur mânga utsökta och själfulla arbeten hafva icke barockkonstens handt - langare tagit lifvet med sina krokaner af stuck och sina färgbaljor ! 
Upplysande i detta hänseende är särskildt dekorationsmäleriet i Rom . Medan kyrkor och palats annorstädes i Italien med en mängd fresker lâta oss steg för steg följa mâlarkonstens utveck - ling , dominerar i Rom högrenässansen sä afgjordt , att icke blott sparen af medeltidsmâleriets och Giottos storartade konst här äro ytterst fâtaliga och utan makt , men själfva quattrocenton — 1400 - talets konst — förekommer blott undantagsvis i den eviga Stadens oräkneliga kyrkor och palats . 
Denna frânvaro skulle i gamia dagar icke känts som nägon brist . Hvar och en som läst den enda klassiska reseskildring , svenska litteraturen äger frân Italien , Ehrensvärds , vet att han icke nämner en enda af dess mästare . De hade icke
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.