Full text: (21)

6 
UTLÄNDSK KONST 
här vuxit öfver hvarandra , öfver hvarandra byggt si na olika tempel med skaparkraftcns rätt ocli sä tryckt ständigt nya signaturer pä de sju kullarnas stad . 
Forst med 1700 - talet och framför allt med det nyss slutade ârhundradet , historieforskningens gyl - lene , har nâgot systematiskt arbete gjorts for att skydda och tillvarataga minnen och monument samt gifva den nya tidens ström sin egen fâra , skild frân de flodbäddar , i hvilka en gäng det förflutnas flöde runnit och lämnat i sanden sina vördnads - bjudande spâr . Men ännu i dag sker detta sär - skiljande af nytt och gammalt , detta tillvaratagande af det förgängna utan hjärtnupen omsorg eller regelrätthet . Ännu fár vinstocken i fred växa öfver gründen tili grusade kejsarpalats , och stensarko - fager med totalfigurer i sköldfältet bilda vatten - cisterner pä torgen med svalka och vederkvickelse för tiggare och gatungar . Ännu längt in pä natten , när samma tysta stjärnor skrida öfver Forum Ro - manums ruinfält , hvilka för seklers sekel sedan en bortglömd , händelselös natt skredo öfver de gamia templen och deras vakande tänkare och präster , hör här besökaren den elektriska spâr - vagnens klockor , nutidens alla pâminnelser . Män - niskor , för hvilkas inbillning fornvärlden är ett kronologiskt ordnadt , väl katalogiseradt museum , hvilkets rum man sorgfälligt öppnar och stänger vid besök , förvirras af detta och »komma ur stäm - ningen» . De känna icke , hur mycket hemlighets - fullare och starkare denna lifvets oaflâtliga fort - sättning bringar oss i förbindelse med de döda
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.