Full text: (21)

40 
UTLÄNDSK KONST 
samma med summariska sidor fulla af beklagan - den , med afgjord antipati , utan att göra nágra ansträngningar att begripa eller förklara . Själfva namnet barock ( termen är säkerligen fransk och stammar först frän den klassicistiska hvälfningen i slutet af förra ârhundradet ) innebar ocksâ en estetisk , ja , nästan en moralisk förkastelsedom . Det är först i vára dagar , som detta förändrats . Utan att principiellt hafva skiftat stândpunkt bief dock renässanskulturens store sedetecknare , Jacob Burckhardt , den , som här förberedde ett omslag och ett djupare begripande , ty i hans Cicerone meddelades den första verkliga skildringen af barockens väsen och egendomligheter . Till Burck - hardts uppfattning anslöto sig ocksâ länge sä väl alla smärre studier öfver denna stil , som t . ex . antydningarna i Springers skildringar Bilder aus der neueren Kunstgeschichte , 1867 , de af v . Zahn och R . Dohme i L . ützows Zeitschrift für Bildende Kunst ( 1873 , 1878 ) publicerade undersökningarna , som ocksâ de utförliga verk i ämnet , hvilka sedermera sett dagen — P . Schumanns Barock und Rococo ( 1885 ) ( egentligen ett bidrag tili Dresdens byggnads - historia ) , Q . Ebes stora kompilation Die renaissance ( 1886 ) och Cornelius Qurlitts bekanta och innehâllsrika Geschichte des Barockstils ( 1887 ) . 
Ur dessa verk framkom ett allt tydligare med - vetande af , att barockstilen ingalunda fiele betrak - tas som en form af förfall och älderdomssvaghet , karaktäriserad af utlefvade epigonförsök eller pato -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.