DEN ITALIENSKA BAROCKSTILENS UTVECKLING 39 
prägein genom begagnandet och sä förlora sin estetiska retelse bâde för de skapandes och de njutandes inbillning ? Eller mäste man icke med flertalet af konst - och kulturhistoriska forskare antaga längt djnpare och mer allmänmänskliga grunder för den stora omhvälfning af fantasi och smak , som en stilförändring innebär ? Men i sâ - dant fall , med hvilken grad af nödvändighet hänger uppträdandet af en ny konst samman med de stora rörelserna inom tiden , med politiska förhällanden och individuella tillstând , och hvilken betydelse har den enstaka store konstnären i och för en stils tillkomst och utbildning ? 
Se där spörsmäl af lika svärlöst som ound - gänglig art för dem , som vilja följa konstutveck - lingens sammanhang , spörsmäl , hvilka nödvändigt - vis framkalla särskilda lösningar vid studiet af hvar och en af de stora förändringarna . Ej minst 9värförklarlig är uppkomsten af den nya konstart , om hvilken här korteligen skall talas — barock - stilen . Ty öfverraskande verkar det onekligen , att omedelbart efter en sà lycklig och full kraftut - veckling som den italienska högrenässansen se inträda sä förvandlade ideal , att efter dess ring af harmoni och hälsa se växa upp en ny konst , hvilkens symboliska stam - par äro de säll - samma och dystra människoväsen , som pá Medi - ceerkapellets sarkofager inslumra i mörka dröm - mar eller vrida sig i smärtsamt uppvaknande . 
Sä främmande har ocksà konsthistorien , hän - förd af renässansens sommarglans , statt inför denna nya riktning , att den länge affärdat den -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.