Full text: Utländsk konst (21)

MODERN KONSTFORSKNING 
279 
belägen utsiktspunkt , och den store konstnärens verk studeras snarare genom den filosofiske turistens kikare än genom vetenskapsmannens för - storingsglas . Bildernas stämning och andemening tolkas i djupsinniga och öfverlägsna ord , men . sällan fâ vi följa konstverkens tillkomst och inre växt , deras förvandling frân embryo till full - ändning ; och än mer sällan later oss bindande analys förstä , hvarför de kristalliserat sig just i de former , de tili sist antagit . Den nya konstforsk - ningen har gjort allt detta till sin hufvudsak , och det kan tryggt sägas , att den härigenom under de sista decennierna genomgâtt samma revolution som de exakta läroämnena , dâ de frân natur - beskrifning blefvo naturvetenskap . Ock - sâ skall man finna , att den gamia teorien »konst - historia» i Tyskland cifveraljt utbytts mot uttrycket »konstvetenskap» . 
Om allt detta är endast godt att säga , och det finns intet tvifvel om att studiet härigenom ofant - ligt fördjupats och befordrats . Àtskilliga omstän - digheter finnas dock , som de nya metodernas hetsiga förkämpar synas mig förbise , och som antagligen alltid komma att i frága om konstens skapelser förhindra en verkligt stringent och veten - skaplig framställning . Jag vili här íramdraga en af dessa , den viktigaste . Det är samma , soin mig tyckes , ovederläggliga argument soin af den socio - logiska och kollektiva historieforskningens män ( Lamprecht t . ex . ) riktats mot den vanliga politiska och biografiska historiens ansprâk pâ att vara vetenskap i exakt mening . Ingen vetenskap , säga
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.