Full text: Utländsk konst (21)

278 
UTI . ÄNDSK KONST 
hörde med ett ord en förgängen tid . Hans plats inom konstforskningen künde jämföras med Paul Heyses inom den tyska dikten . Allt detta var för litet allvarligt för en ny tids allvarsmän , hvilka vil ja göra allt , som rör den »giada vetenskapen» , sä tungt och sä litet gladt som möjligt . 
Sä mycket otvetydigare är Wölfflin den nya tidens man . Elev af Jacob Burckhardt , har hau ärft frân läraren nâgot af dennes öppna , af all abstrakt teori obeslöjade öga för konstens formella lif och gestaltning , och han har drifvit dennes redan sâ reala och nyktra fast öfverlägsna betrak - telsesätt ännu närmare mot en naturvetenskaplig metod . Wölfflin betraktar konstverken med den för formens och organernas utveckling skarpsynta blick , med hvilken en öfverlägsen och fint skolad zoolog betraktar djurarterna . Man kan kalla hans arbeten studier i konstens morfologi . Frân verk tili verk gär han , uppvisar samhörigliet och skillnad och redogör därvid för de faktorer , som betinga framsteg eller tillbakagâng . Skapelser , som tyckas danade af fantasiens lek och tillkomna efter inbill - ningens nyckfulla vilja , blifva i denna belysning logiskt nödvändiga organismer i en stor utveck - lingskedja . 
Att ett dylikt strängt vetenskapligt och nog - grant Studium mäste leda till ett djupare inträng - ande i konstens lif , är själfklart . Det kan icke nekas , att sâdana böcker som Grimms för öfrigt beundransvärda framställning af Michelangelo verka abstrakt . Kulturskedena betraktas alltför mycket i fâgelperspektiv frân en öfver seklen högt
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.