MODERN KO N ST 1 " O R S K NIN G 
277 
lynne . Grimm var framför allt en estetisk och genombildad personlighet . Han tillhörde ännu den gyllene tid af tysk odling , som man skulle kunna kalla Goetheàldern , och dess ideal af en harmonisk , i konstens rena luft lefvande mänsklighet var ocksâ hans . Vetenskapen om det sköna fick för allt icke hafva damm pá fingrarna . Den lilla lärda specialitetens mästare föreföllo dessa den allsidiga humanitetens män sâsom kunskapens vinkelpredikanter . Fausts antipod är en dylik lärd specialist — hans namn är Wagner . Konst och dikt voro for Grimm ett högre element , i hvars rena bergsluft mänskligheten skulle vinna sin and - liga hälsa , en högre moralitet för fria och förnäma själar . En kritiker skulle främst vara i släkt med de stora skálder och konstnärer , om hvilka han skref , och tala om dem i ett sprâk , soin visade att ocksâ han hörde till de utvalda , inom hvilkas bröst en geriklang ljöd af skönhetens striingaspel . Sä är det Grimm tolkat Goethe , Michelangelo och Rafael med känslan af att förkunna den högsta andlighetens evangelium . 
Hur främmande denna högestetiska lifssyn med sin själsliga epikureism i själfva verket är för vâra dagars Tyskland , künde man ocksâ godt se just i lefnadsteckningarna öfver Hermann Grimm . Berömmet lät osäkert och sötsurt . Denne fessor Ordinarius hade till och med skrifvit dikter och romaner ! Hvilket högmälsbrott för en tysk lärd ! Hau nedlade oändlig möda pâ att skrifva ett klassiskt och kräset sprâk . Hvilken onödig este - ticism för en tysk vetenskapsman ! Den döde tili -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.