BREF FRAISI ROM DM GAMLA FRESKER 21 
händelser ur den heiige Bernhards lif och under - verken vid hans bâr . Men kompositionen är icke hopsluten kring en kärna . Man ser helgonet i en kista , som är omgifven af gestalter , af hvilka dock mánga se ut , som om de icke synnerligen be - kymrade sig om den döde . Beställaren af hela fresken , pàflige konsistorienotarien Niccola Buffa - lini , kommer pâ ena sidan , stolt och hög i sina vida , hermelinsbrämade ärmar , och en liten pojke med randiga ben bär hans stora huggvärja framför honom . Messer Buffalini är tydligen pâ väg tili kurian och läter icke hejda sig pâ vägen af saker , som icke vidkomma honom . Midt emot star en yngre Buffalini med ett hârdt , förnämt ansikte under mössan och handen i den vida rnanteln , en stolt figur , tänkande pâ allt annat än en för - sakelsepredikant och ett aflidet gammalt helgon . Äfven i själfva hopen bakom kistan äro de vack - raste gestalterna , ett par unga kvinnor , som böjt de bleka hufvudena samman , oberörda af hvad som händt . De njuta bara af solen och den vackra dagen . I arkadernas öppningar skymta unga , ly - sande gestalter , seende ut mot likbâren med den halfklara , likt skuggan af ett moin förgäende all - varstanken , med hvilken man genom solsken be - traktar ett begrafningstâg . De skaror smâ tiggare och ofärdiga i bakgrundens kolonnader och kyrk - trapporna , hvilka skola berätta om heiige hards mirakelkurer , verka snarare som den drama - tiska pantomim af tiggare och lemlästade , hvilken är oskiljaktig frân hvarje äkta italienskt stadstorg . 
Religiositeten Iigger med ett ord alldeles pâ
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.