Full text: (21)

140 
UTLÄNDSK KUNST 
d'Aubignac kunnat fâ idén till sina talrika jäm - förelser mellan ett dramatiskt verk och en tafia . ) 
Detta är allmänna intryck . Konferensernas författare hafva dock ocksâ ägt mera speciella källor , ur hvilka de hämtat argument , synpunkter och material . Frân antiken Vitruvius och möjligen den äldre Plinius' historiska notiser om gamia konstverk , frân den italienska renässansen Serlio och Vignola , bâda öfversatta tili franskan och stude - rade äfven utom arkitektkretsar . Starkare intryck hafva dock de franska artisterna rönt af Leo Battista Alberti , hvilkens märkliga De pictura ofta öfversatts tili italienska och i italiensk tolkning tryckts äfven i Frankrike . Men det arbete , som här intager en särställning och som utan fraga mäste kallas den akademiska doktrinens viktigaste källa , är Lionardo da Vincis berömda mâlarbok . Den först tryckta upplagan af Trattato della pittura utgafs , som bekant , i Paris 1651 af Raphaël Dufresne . Upplagan var gjord efter tvenne bristfälliga och ofullständiga manuskript , men fick i viss mán en officiell fransk karaktär därigenom , att hjälpteckningarna voro af tvenne kända franska konstnärer , Poussin och Errard . Omedelbart där - efter utkom arbetet i en god fransk öfversättning af Fréard de Chambray ( 1651 ) . Ända tili slutet af 1700 - talet ägde man i tryck icke mer af det stora , utomordentligt rika och mângsidiga verket , men äfven i sin ofullständighet mäste det imponera genom sin enastâende blandning af filosofisk öfver - lägsenhet och alltid lefvande empiri . Sá mycket större intryck mäste denna bok göra pâ 1600 - talet ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.