INLEDNING .
svensk mälarkonst under 1700 - talets första hälft .
Sextonliundratalets señare del , barockens âlcter , dà renässansens konstnärliga flöde annor - städes redan började försina , är det svenska mâle - riets egentliga gryningstid . Drottning ' Kristinas lilla höfviska renässans hade lyst och försvunnit med henne själf , och de manliga , färgdunkla bil - derna frân David Becks svenska vistelsetid ( 1647— 1651 ) hade lika litet i Sverige spridt en reflex af den Van Dyckska skolans fulländning , som de förfinade , kyligt distinguerade dukarna frân stien Bourdons Stockholmsár ( okt . 1652—okt . 1653 ) meddelat nâgon verksam lärdom om den franska Porträttkonstens förnäma själstolkning . Ett handt - verksmässigt konterfejmâleri af tysk stelhet , lif - löst och minutiöst pâ en gáng , sádant som den tro - ^iärtade mälaräldermannen Jacob Elbfas ( f 1664 ) företrädde , torde hafva varit , hvad den bildade opi - nionen i medelsnitt fordrade af färg och pensei .
Forst med Karl X Gustaf och framför allt lians drottning Hedvig Eleonora , hvilken under sitt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.