baron H . Rehbinder m . fi . hafva ock välvilligt understödt arbetet liksom mina vänner grefve F . U . Wrängel och professor Karl Warburg , hvilken señare välvilligt ställt tili min disposition sina ex - cerpter frân Äkerö arkiv . Än mera hjälp har för - fattaren haft af Nationalmusei intendent och tjänstemän , litan hvilkas tryckta arbeten och munt - liga rad detta verk skulle förete längt fiera brist - fälligheter . Dock , i den djupaste tacksamhetsskulden stär jag tili den , som detta försök tillägnats , min fader , Wilhelm Ph . Lev ertili , den tuest trofaste befordraren af detta verk , liksom hau mer än nägon aunan hos mig väckt kärlek tili konst och lust att söka förstä konst , allt frän den dag , dä jagförsta gangen vid hans hand gick genom Nationalmusei salar . 4
OSCAR LEVERTIN ,
i tnaj 1899 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.