Full text: Niclas Lafrensen d.y. och förbindelserna mellan svensk och fransk målarkonst på 1700-talet (20)

NICLAS LÀFRÈNSËN O . Ä . 
77 
andre , Matthias , som konditionerade i Lübeck , 200 . De öfriga voro minderâriga och skulle dragas fram i världen . Icke desto mindre hade den gode skepparen beslutit att träda i nytt äktenskap , och troligen i december 1718 äktade han en annan stockholmsk borgardotter , Magdalena Barck . Med henne fick han âter fem barn . Hon afled 1732 och han själf i början af 1733 . Pâ nytt later en utförlig bouppteckning oss skärskäda förhällandena i hemmet vid S : t Paulsgatan . Den gamie skeppsklareraren tyckes äfven pâ äldre da - gar hafva lefvat i jämförelsevis lyckliga omstän - digheter . Stödd pâ »spanskrör med sölfknapp» vandrade lian till sin handtering vid Järntorget i Triewaldska huset eller tili högmässan i S : t Gier - trud , och när vännerna stego in i hans sal , välkom - iiade han dem med silfverkannan . Men ehuru gârden stigit i värde och bohaget i talrikhet , var stärbhusets ställning allt annat än lysande . Skul - derna öfvergingo tillgângarna , och barnen künde »hvarken i fäderne eller de af sednare giftet i niöderne» päräkna nàgot arf . Den andre sonen i ordningen , Matthias , den ende som visade anlag att slâ sig fram i världen , hade mâst bestrida ut - gifterna för bâde styfmoderns och faderns be - grafning . Att den äldste sonen därvid icke an - litades , visar hans svaga ekonomiska position . Han kallas nu konterfejare , och i den stora brödra - skaran , af hvilken el jes alla hamna pâ sjön eller i borgerliga näringar , skulle han ensam ihâgkom - mas i sin egenskap af konstnär , om ocksâ hans smâ mâlningar sallan höjde sig öfver handtverket ,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.