slutet pA 1700 - talets svensk - franska mAleri 361
empirens anspràksfulla fattigdom , att gifva glöd ât de knektaktiga herrmoderna och glans ât den — särskildt i nordiskt luftstreck — sâ löjliga kvinnodräkten ! Han samlar all sin pensels must för att gifva inneháll ât denna dräkts banala färg - ackord af den röda schalen och den hvita kjolen , och det glänser och skiner i hans landskapsfonder . Men smâningom mattas äfven hans hand , kulören stelnar i de hvita roberna , och i en eldröd lâga brinner den store koloristens färg ner !
Genom en dylik jämförelse med konsten frân 1800 - talets början förstär man bäst hvilken genom - bildad smak , som hvilar öfver det svenska mâle - riets första guldâlder . Denna konst har kallats osjälfständig , och visst är , att dess máleri ej kan tänkas utan franska förutsättningar . De föregäende bladen hafva sökt visa , hur denna allians mellan fransk och svensk konst stiftats , och hvad det fosterländska màleriet genom densamma vunnit . Sedan 1700 - talet har i Sverige tron pâ den egna kraften och det egna lynnet blifvit längt större , fordran pâ själfständig ursprunglighet längt högre , men dà just i vâra dagar det svenska màleriet under nationalitetens insegel nâtt sin andra lángt mer fosterländska guldâlder , är det skäl att minnas , att ocksâ dessa résultat först ernàtts efter en ny lärotid vid Seinen . Vi skola dà dubbelt väl förstä och uppskatta den lysande insats , rococons och den gustavianska tidens máleri gjort i Sveriges artistiska kultur .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.