360
niclas lakrensen d . v .
som det nya seklets artister bort slâ in pâ , var den , som Davids trots alit sä mäktiga konstnärs - genialitet beträdde i sina bästa porträtt — den hänsynslösa naturalismens . Men endast sällan möta dylika fullblodiga verk frân 1800 - talets bör - jan — det vanliga är en ansprâksfull , oskön och trefvande formgifning . Funnes ej en sädan magi - ker som Prud'hon , hvilkens linje har välklangen i ett strâkdrag pâ en stradivarius , kunde man tro , att gratie och tjusning dött med l'ancien régime . Sedetecknarna visa oss kanske bjärtast blandningen af borgerlig oskönhet och ansprâksfullhet . En man af sä äkta gallisk smak och esprit som Debu - court blir under empiren svulstig och osmaklig , och ur Boillys genrestycken lyser ocksâ bour - geoisiens anda . Den sä florerande karikatyren gifver i grimaserande fulhet tidens vrângbild , och i Nordqvists teckningar hafva vi hemma hos oss ett uttryck för riktningen .
Den som pâ retrospektiva utställningen 1898 steg ut irán den gustavianska salen till galleriet , i hvilket vârt eget sekels mâleri begynte , mäste ofrivilligt göra reflexioner af ofvanstäende art . Skillnaden i konstâskâdning kan näppeligen vara bjärtare . Â ena sidan äfven hos den gustavianska tidens medelmâttor äkta mâlerisk uppfattning , â den andra ett framställningssätt utan all färgkänsla . Det är gripande att se , med hvilken passionerad uthâllighet ett färgens snille som Breda sökte hälla sin koloristiska mission uppe midt i en tid , för hvilken färgens inre lif mer och mer försvann . Hur sträfvar han ej att poetisera upp den svenska

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.