CARL XIV JOHANS - UTSTÄLLNINGEN
95
lerna . Tidens kristaller äro synnerligen vackra och metallarbeten och bronser ej sällan ganska till - talande . Den konstnärligt behandlade ( vanligen förgyllda ) bronsen förtjänar ett särskildt omnäm - nande , dà den utan frâga näst själfva möbleringen spelar största rollen i tidens rumsinteriörer . Man kan säga , att empiren är en bronsâlder liksom rococon en porslinsâlder , och de báda periodernas olikheter belysas helt af denna enda sammanställ - ning . Revolutionen , sorti med sina konsekvenser af ârslânga krig och totala kapitalförflyttningar slog sönder det franska konsthandtverkets tioner och kontinuitet , for i frâga om metall - konsten varligare fram än pà andra omráden . En man som Thomire , hvilken själf varit med att skapa Ludvig XVI : s förtjusande bronsstil , bildar här en mellanlänk , men pá samraa gang ser man , hur industrialismen med sina polyparmar griper konstarbetet . Hans arftagare stiftade firman mire & C : o , bronsfabrikanter pâ boulevard sonnière , och frân och med nu begynner Paris att förse hela världens kakelugnskransar med sant bronsmytologi . Det är fabrikanter som Feu - chère , Matelin , m . fi . ända till Ravrio , hvilkens namn vi känna ur Balzacs romaner . Det är hans praktfulla och förgyllda garnityrer , som lysa pâ de cheminéer , vid hvilka Rastignac uppvaktar fru de Nucingen , tupéer och spanska damkoiffyrer afteckna sig i spegelglaset , och guldskimret gjuter i ljusskenet den atmosfär , som var tidens — guld - kalfvens klassiska àlder med en guldmakare som Monte Cristo till fantasihjälte .