CARL XIV JOHANS - UTSTÄLLNINGEN 87
ocksâ tilltalade det borgardöme , som omhänder - tog den »stora smaken» , när det heroiska tidskiftet var öfver .
Men empirens rätta plats är slottsrummet och dess rätta publik är uniformerad . Kavalleristernas pälsbrämade dolmor , kyrassiärernas plymprydda tschakâer , guldgaloner och epâletter passa ensamt ihop med detta öfverflöd af krigiska emblem och förgyllningar . Mot spegelborden skola de krigare stà lutade , som Gros mälat , och i de tunga stolarna med sfinxhufvudena tili handstöd skola Gérards hvitklädda damer sitta och vänta sina soldaters hyllning .
Denna hastiga tillbakablick torde ocksâ sätta vâr egen svenska empirestil och dess fortsättning i riktig belysning och bör ihàgkommas uppe pâ utställningen i Fría konsternas akademi . I ett af - seende hade Sverige mer än nägot annat land utom Frankrike orsak att tillägna sig stilen . Bernadotte hörde ju själf tili dess skapare liksom alla de snill - rika Napoleonska generalerna , och hur äkta slâr icke revolutionens geniala eröfrarlynne en till mötes ur hans ungdomsporträtt häruppe ! Se pâ de franska kopparsticken — hvilket ungt lejon med det flygande hâret och de svarta , glödande ögo - nen ! Antiksvärmeriet strâlar öfver ansiktet , och det är fullkomligt logik i , att han äfven i sina ska kungahem omgifver sig med den militär - romerska stil , hvilken han liksom alla nens söner gifvit mening . Med allt skäl kailas expositionen ocksâ »Carl XIV Johans - utställning» , medan en föregäende af samma art frân Gustaf