CARL XIV JOHANS - UTSTÄLLNINGEN
85
konst tog , ett egendomligt förhällande , pâ hvilket den utmärkte kännaren af fransk konstindustri , E . Molinier , nyligen fäst uppmärksamheten . Heia 1700 - talet hade det i Paris funnits en stark koloni af tyska möbelsnickare . Under Marie - Antoinette ökades denna allt mer . Nästan alla de mest anlitade konstnärerna vid denna tid voro tyskar , och det är mycket sannolikt , att de gifvit stilens möbler och bohag icke blott den utmärkta solidi - teten , men äfven ett drag af teutonisk tyngd och systematisk och ansprâksfull trâkighet . Mahognyn hade redan före revolutionen kommit stärkt i bruk , och i Louvrens samling frân denna tid kan man se en mängd tunga byrâar och skâp , altarlika bord och trefotsaktiga konsoler , ibland hvilka man har svàrt att tänka sig den gamia gimens sista förfinade generation , Marie - tes och än mindre hennes franska väninnors i hvitt musslin och schäferhattar klädda gestalter . Med tyska namn äro dessa möbler signerade , och en tysk , David Roentgen , är den rätte föregängaren till familjen Jacob , empirens klassiska dynasti af möbelkonstnärer .
Revolutionen och än mer den Napoleonska hjältesagan , som endast i gamia tiden hade sin motbild , gaf den sâlunda redan förut danade stilen en inre Symbolik , som befäste dess välde . De egyptiska motiven t . ex . , som förut blott varit en tanklös lek med Pharaonlandets ärevördiga bild - skrift , fingo en ny mening , sedan Bonaparte , revo - lutionens son , stâtt som en ny Alexander i ten . Det var följdriktigt , om ocksâ ej vackert ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.