CARL XIV JOHANS - UTSTÄLLNINGEN
83
hundradets fantasi som Kinas fruktträdgärdar och Stambuls haremssalar förut varit . Ett efter ett trängde de antika dragen in i rococons dekoration och möbelkonst . Forst af a . llt uppträdde bock - foten — satyrfoten fanns icke förgäfves under silkesstrumpan hos sä mànga af tidens konstnärer och kavaljerer . Men med bockfoten under byrâar och bord följde en rad af andra motiv : lejonklon , panterhufvudet , palmettkransen , fruktsnöret . Snart var heia Pompejis förtjusande Ornamentik med sin pastorala flora och sin fantastiska fauna , sina ero - tiska och bacchanaliska attribut flyttad tili Seinen , och tili och med den egyptiska rococon med öfver lustiga hemligheter lekfullt hopkrupna sfinxer , hvilken roat romarna med sin exotiska kulör , togs upp af den nya rococons allt främmande och exo - tiskt älskande dekoration .
I början gjordes denna assimilation sorglöst och naivt , sâsom nya pikanta masker utan vidare infogas i ett redan förut brokigt maskupptâg . Men smâningom framträdde grundmotsatserna i de bâda stilarnas väsen . Rococons innersta princip var , kan man säga , vegetativ , och dess linjespel sköt fram~ med ett rikt grenverks yppighet odi nyck - fullhet med tusen i hvarandra böjda kvistar och bladlifvets rundade och mjuka former . Den tika dekorationens grundväsen var geometriskt , och dess schema alltid ett system af rätliniga gurer , hvilkets matematiska och oorganiska natur äfven de rikaste arabeskfestoner icke förmädde skyla . En kompromiss mellan dessa grundolika principer bildade den förtjusande stil , som har

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.